Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2020. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

 

 

  • Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendeletek módosítása.

 

  • A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítását elősegítő feladatok, valamint egyéb intézmény, infrastruktúra és gazdaságfejlesztést célzó pályázati, beruházási lehetőségek kihasználása.

 

  • A városi közműhálózat egységes, digitális alapú nyilvántartása érdekében a nyomvonalas létesítmény-regiszter informatikai hátterének szakmai előkészítése.

 

  • A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.

 

  • Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek minél szélesebb körű biztosítása, különös tekintettel a hagyatéki, valamint a kereskedelmi-igazgatási alrendszer és az iktatórendszer közötti interfész-kapcsolat kiépítésére.

 

 

  • A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.

 

 

Határidő: 2020. december 31.

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester