Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 2020. évben összesen 98.925.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.

 

A Közgyűlés a támogatás összegéből 18.925.000,- Ft-ot a 2020. évi átmeneti költségvetésben biztosít, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fennmaradó összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be. 

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester