1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2020. évi pénzügyi tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja és január és február hónapban biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges költségvetési fedezetet.

 

2. A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében két hónapra 779.000,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a társaság részére a személyi jellegű juttatások fedezetére, két hónapra 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget pedig számla ellenében, dologi kiadásokra, szolgáltatási díjként nyújt a társaság részére.

A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a feladat ellátásához január és február hónapokban összesen bruttó 3.629.370,-Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2020. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester