1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat illetékességi területén  történő fogorvosi ügyeleti szolgáltatás tekintetében a megrendelői finanszírozás mértékét 2020. január 1. napjától 400.000.-Ft/hó összegre emeli, és a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22., adószám: 23553255-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-150823, képviseletében: Dr. Jenei András ügyvezető) 2014. június 11. napján megkötött szolgáltatási szerződést ennek megfelelően módosítja.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges forrás tervezéséről az önkormányzat 2020. évi költségvetésének előkészítése során gondoskodjon.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés módosításáról szóló okirat aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére 30 nap

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester