1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (székhely: 2030 Érd, Karolina u. 3.). kötött határozott időre szóló feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy 2020. január 1. napjától az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díj összege:

 

a) havi készenléti díj: bruttó 130.000,- (azaz százharmincezer) forint/hó/fő, azaz összesen 780.000,- (azaz hétszáznyolcvanezer) forint/hó, továbbá

 

b) a ténylegesen teljesített gondozási napok után személyenként és gondozási naponként a havi készenléti díjon felül 1.240,- (azaz egyezer-kétszáznegyven) Ft/nap/ellátott.

 

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a határozott idejű szerződés költségvetési fedezetét a Szociális Gondozó Központ költségvetésében biztosítja.

 

 

Határidő:       a döntés továbbítására – 2020. január 15.

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                      polgármester