Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

 

Határidő: a határozat továbbítására - 2020. január 10.

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester