Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: határozat továbbítására - 2020. január 10.

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                    polgármester