1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2017. (V. 25.) határozatának 1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolítására biztosított pénzügyi forrás egy részét – 3.850.448.230 Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásnak elszámolási kötelezettség mellett.”

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás módosítására.

 

 

Határidő:       megállapodás aláírására – 3 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester