A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

1. 2020. június 15. napjától a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Hivatalnok utca 14.) és fiókkönyvtárai megnyitását elrendelem.

 

2. Utasítom az érintett intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

 

 

Határidő:        a döntés végrehajtására – azonnal

Felelős:           intézményvezető

 

 

Érd, 2020. június 15.

           

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

INDOKOLÁS

                                 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai

megnyitásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A kialakult pandémiás veszélyhelyzetre tekintettel az 5/2020. (III. 16.) számú határozatommal 2020. március 16. napjától – egyéb intézmények mellett – a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai határozatlan időre történő bezárását rendeltem el.

 

A védelmi intézkedések enyhítésével összhangban a nyilvános könyvtárak megnyitásáról szóló 279/2020. (VI. 13.) számú kormányrendelet alapján 2020. június 15. napjától a nyilvános könyvtárak bárki által látogathatóak.

 

Ennek megfelelően a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai megnyitását elrendelem.

 

 

Érd, 2020. június 15.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester