A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a 21.§ (1) bekezdés szerinti bérleti díj ellenében – a munkáltató véleményének kikérését követően – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Érd, Béke tér 2., C épület, II. emelet 8. ajtószám alatti, 22552/3/A/38 helyrajzi számú, 44 négyzetméteres, másfél szobás  összkomfortos lakást  szolgálati jelleggel az Érdi Rendőrkapitányságnál szolgálatot teljesítő Rónai Júlia részére 2020. június 15-étől szolgálati jogviszonya idejére, de legfeljebb 2023. június 15-éig.

 

 

Határidő:        a szerződés aláírására 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 15.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

INDOKOLÁS

 

  Érd, Béke tér 2., C épület, II. emelet 8. ajtószám alatti szolgálati lakás bérbeadásával kapcsolatos polgármesteri döntéshez

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelet 11. §-a alapján önkormányzati lakás szolgálati jelleggel annak adható bérbe, aki a

 

  • Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban áll, vagy
  • önkormányzati intézményénél közalkalmazotti, illetve munkajogviszonyban áll, vagy
  • az Érdi Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagja.

 

Lakás szolgálati jelleggel csak a jogviszony fennállásának idejére, de legfeljebb három év időtartamra adható bérbe, mely időtartam rendkívül indokolt esetben, további két évvel meghosszabbítható. A munka-, a köztisztviselői-, a közalkalmazotti, illetve szolgálati jogviszony megszűnése minden külön jognyilatkozat nélkül a szolgálati jellegű bérleti jogviszonyt megszünteti.

 

Az Érdi Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagja, Rónai Júlia kérte, hogy biztosítsunk számára szolgálati lakást.

 

Az Érdi Rendőrkapitányság vezetője mint munkáltató úgy nyilatkozott, hogy beosztottja munkájával maradéktalanul elégedett, ezért kérelmét támogatja.

 

A lakásigénynek az önkormányzat tulajdonát képező Béke tér 2., C épület, II. emelet 8. ajtószám alatti, 22552/3/A/38 helyrajzi számú, másfél szobás, összkomfortos lakás bérbe adásával tudunk eleget tenni.

 

Érd, 2020. június 15.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester