A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról szóló 24/2020. (I. 30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítom:

 

A 2019/2020. nevelési évre az önkormányzat által fenntartott bölcsődék nyári nyitva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg:

 

1. A bölcsődék 2020. augusztus 31. napjáig, a nyár folyamán folyamatosan nyitva tartanak.

 

2. Felkérem a Szociális Gondozó Központ vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat tegye meg.

 

 

Határidő:       folyamatos

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester;

Bertalan Ildikó Zsuzsanna, a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

INDOKOLÁS

 

az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2020. évi nyári zárásának meghatározásáról szóló 24/2020. (I. 30.) számú határozat módosításáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

Közgyűlésünk a 24/2020. (I. 30.) számú határozatában döntött az Önkormányzatunk fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról.

 

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) számú kormányrendelet 1. § (3) bekezdése alapján az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-ig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

 

A bölcsődék tagintézmény-vezetőinek felmérése alapján a gondozott gyermekek szülei számára nagy segítséget nyújtana, ha az intézmények a teljes nyári időszakban nyitva tartanának. A dolgozók részére a szabadságot a teljes nyitva tartás ideje alatt is biztosítani tudják a tagintézmény-vezetők.

 

A Szociális Gondozó Központ intézményvezetőjének javaslatát figyelembe véve, a jogszabályi előírásra tekintettel a bölcsődék nyári zárására vonatkozó határozat módosításáról rendelkezem.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester