A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fenntartó ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat.

 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézmények a tárgyévet követő év március 31. napjáig munkájukról éves beszámoló benyújtásával számolnak be.

 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár a 2019. évi szakmai tevékenységéről a részletes beszámolóját elkészítette, mely jelen indokolás mellékletét képezi.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester