A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozat 1. számú mellékletében részletezett közcélú foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, összesen 957.564 forintot, mint maximális keretösszeget biztosítja.

 

A költségvetés módosítása során a ténylegesen aláírt hatósági szerződések önrészének összege kerül átcsoportosításra a város 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

 

Felhatalmazom az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztályával a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-támogatásra vonatkozó hatósági szerződéseket megkössék.

 

 

Határidő:        2020. évi költségvetés soron következő módosítása

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, intézményvezetők

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

                                 

a 2020. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a települési önkormányzatok továbbra is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatásból.

 

A 2020. évben kezdődő foglalkoztatás legfeljebb 2021. február 28. napjáig tart, és napi 8 órás munkaidőben történik. A kérelemmel összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni. A kérelem támogatásáról a járási hivatal mérlegelési jogkörben dönt. Abban az esetben, ha a járási hivatal nem tudja biztosítani a kérelemben igényelt teljes támogatást, minimum egy esetben egyeztetnie kell a kérelmezővel a döntést megelőzően.

 

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően, a hatósági szerződésben rögzített időponttól lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a járási hivatal közvetítheti ki a közfoglalkoztatóhoz.

 

A 2020. évi közfoglalkoztatás tervezésével kapcsolatban a foglalkoztatási osztály adatbázisában szereplő valamennyi, közfoglalkoztatásra közvetíthető ügyfél elhelyezkedési adata áttekintésre került, melynek következtében megállapítható, hogy az ügyfelek jelentős része olyan foglalkozás-egészségügyi szakvéleménnyel rendelkezik, melyben kizáró tényező a nehéz, ill. közepesen nehéz, sok állással, járással, kényszertesthelyzettel járó munkakörök betöltése. Így ezek az ügyfelek végzettségtől függően csak adminisztratív, vagy könnyű fizikai munkát, kifejezetten kisegítői feladatokat tudnak ellátni. Fizikai állapotuk miatt még az intézménytakarítói feladatoknak sem felelnek meg. A foglalkoztatási osztálynak a közfoglalkoztatás keretén belül feladata ezen ügyfeleknek is biztosítani a foglalkoztatás lehetőségét, ezért kéri a munkakörök felülvizsgálatát annak érdekében, hogy több olyan lehetőség legyen, melyek a könnyű, kisegítői feladatokra irányulnak.

 

Olyan foglalkoztatási igénynél, ahol az adott munkakör esetében a nehéz fizikai munka végzésére alkalmas egészségügyi tényező feltétel, elvétve van lehetőség ügyfelet közvetíteni, így sajnos nagy az esélye annak, hogy az év folyamán ezeket a munkaköröket nem tudják munkavállalóval feltölteni.

 

A foglalkoztatási osztály alábbi tájékoztatása szerint: „A Belügyminisztérium döntése értelmében a 2020. évben a megyei jogú városok települési önkormányzatai, továbbá az általuk fenntartott intézmények részére  irodai adminisztrációs és irodai adminisztrációt segítő tevékenységek támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás nem nyújtható.”

 

A fent leírtakat figyelembe véve Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évre vonatkozóan nem nyújt be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó igényt, míg az önkormányzati fenntartású intézmények (3 főre) vonatkozó igényét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Az 1. számú mellékletben szereplő közfoglalkoztatás 70 %-ban finanszírozott, 30 % önrészt az önkormányzatnak kell biztosítania.

 

Az elszámolás utólag történik, így a bér- és járulék összegét az intézményeknek és az önkormányzatnak szükségesbiztosítani, melyet a foglalkoztatási osztállyal történő elszámolás után az önkormányzat részére visszatérítenek.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester