A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben felhasználható keretösszeget 10 millió forintban határozom meg, melyet a város 2021. évi költségvetésében biztosít.

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. október 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) számú kormányrendelet alapján a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. A pályázat kiírására a települési önkormányzat jogosult, melynek feltétele a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozás.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) számú rendelettel létrehozott Tehetséggondozó, valamint Esélyteremtő Ösztöndíjra csak az alap- és középfokú tanulmányokat folytató diákok jogosultak, azaz a felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok kizárólag Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülhetnek. Erre tekintettel azt javaslom, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos önkormányzati önrész a 2020. évi keretösszeggel megegyezően 10 millió forintban kerüljön megállapításra a 2021. évi pályázati forduló során.

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából minden év szeptemberében hirdeti meg pályázati felhívását, az önkormányzatok csatlakozási határideje pedig októberre tehető.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester