A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom, azzal, hogy az Alapokmányban rögzített választási eljárási határidőket 2020. évben nem kell alkalmazni.

 

2. A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a választás napjának kitűzéséről és az eljárási határidőkről a későbbiekben rendelkezem.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

INDOKOLÁS

                                 

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosításáról szóló

polgármesteri döntéshez

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 15-én teremtette meg az Ifjúsági Önkormányzat működésének kereteit, elfogadva annak alapokmányát, ami a szervezet megválasztásának, megalakulásának és működésének, továbbá az önkormányzat és az ifjúsági önkormányzat együttműködésének szabályait tartalmazza.

 

Az elmúlt öt év tapasztalatai alapján az iskolák és főként a diákok kezdeményezésére – az esélyegyenlőség kiszélesítése és az egyes intézmények képviseletének még arányosabbá tétele érdekében – kerül sor az Alapokmány következő módosítására. Az új rendelkezések beépítése a középiskolák egyeztetett javaslata alapján, azzal egyezően történik a dokumentumban.

 

A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel az idei választás jelöltállítási eljárására, a választási kampányra és a szavazásra nem az alapokmány szerinti eredeti időpontban, hanem csak 2020 szeptemberében kerül sor. A választás napjának kitűzéséről és az eljárási határidőkről a későbbiekben rendelkezem.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester