A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A 2019. évi éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2019. évi éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a határozat melléklete szerint – jóváhagyom.

 

A határozat mellékletei:

 

  • éves ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2019.  évi belső ellenőrzési tevékenységéről;
  • éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek (intézmények) 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

INDOKOLÁS

 

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésben foglalt előírás szerint „a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra”.

 

A jogszabályban meghatározott határidők alkalmazását a veszélyhelyzetben kihirdetett jogszabályok nem függesztették fel, ezért gondoskodni kell a fenti döntések meghozataláról.

 

A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon a belső ellenőrzési rendszer működéséről, a független belső ellenőrzés 2019. évi feladatellátásáról és a belső ellenőrzés során tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester