A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítását ellátó Fészek Gyermekvédő Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

 

 

Határidő:        határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS

 

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 48. és 50. §-aiban szabályozott gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 198/2017. (VI. 22.) számú határozata alapján 2017. szeptember 3. napjától 2022. szeptember 2. napjáig, öt éves határozott időtartamra szóló feladat-ellátási szerződést kötött a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (székhely: 2030 Érd, Karolina utca 3.).

 

A feladat-ellátási szerződés 6.7. pontja szerint a Fészek Gyermekvédő Egyesületnek minden év május 31. napjáig beszámolót kell készítenie a Közgyűlés részére az előző évi tevékenységéről.

 

Az Egyesület a szerződésben foglalt kötelezettségének eleget téve benyújtotta a 2019. évi tevékenységéről szóló részletes szakmai és pénzügyi beszámolót, mely a jelen indokolás mellékletét képezi.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester