A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Beszélj Velem Alapítvány köznevelési szerződésének a 3.3.7. pontja alapján, a Beszélj Velem Alapítvány (1221 Budapest XXII. kerület, Alkotmány utca 2.) 2018/2019-es nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót elfogadom.

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. május 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

 

a Beszélj Velem Alapítvány 2018/2019-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember 01. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra köznevelési szerződést kötött a Beszélj Velem Alapítvánnyal (1221 Budapest, Alkotmány utca 2.) 5 fő, a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének biztosítására.

 

Az Alapítvány a köznevelési szerződésben foglalt kötelezettségeit az érdi telephelyén működő Kipp-Kopp Óvodában (2030 Érd, Áfonya utca 12.) látja el.

 

A szerződésben foglaltak alapján az Alapítvány kötelezettséget vállalt arra, hogy nevelési évenként az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámol Érd Megyei Jogú Város Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságának. Tekintettel a jelenlegi illetve a megelőző évben is fennálló szerződésre, a kötelezettségének eleget téve a Beszélj Velem Alapítvány vezetője a 2018/2019-es nevelési évről szóló beszámolót benyújtotta.

 

A beszámoló alapján a Beszélj Velem Alapítvány a szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosította a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester