A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadom.

 

 

Határidő:        határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

INDOKOLÁS

 

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről szóló polgármesteri döntéshez

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 134/2015. (V. 28.) számú határozata alapján 2015. június 1-jei hatállyal együttműködési szerződést kötött az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel.

 

Az együttműködés megkötésének fő célja a Polgárőrség hatékony bevonása a helyi közrend és közbiztonság védelmébe. Az együttműködés fő területei: a bűn- és baleset megelőzési tevékenység végzése; áldozat-, gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok végzése; közlekedésbiztonsági feladatok ellátása; vagyonvédelem és rendezvénybiztosítás; kábítószer elleni védelem- és megelőzés; közreműködés a környezet- és katasztrófavédelmi feladatokban; közreműködés a közterület védelmi feladatokban.

 

Az együttműködési megállapodás szerint az önkormányzat – a vonatkozó jogszabályok alapján – anyagi támogatást nyújt a Polgárőrségnek, a Polgárőrség pedig a jogszabályok adta keretek között részt vesz a város közbiztonságának javításában. A megállapodás alapján a Polgárőrség minden évben köteles beszámolni a Közgyűlésnek a szakmai tevékenységéről.

 

A fentieknek megfelelően Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke benyújtotta a szervezet 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót.

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester