A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dr. Bognár Sára Bt.-vel (székhely: 2030 Érd Hortenzia utca 29.)  feladat-ellátási szerződést köt 2020. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet Dr. Bognár Sára személyesen látja el.

 

Hozzájárulok, hogy a Dr. Bognár Sára Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

                                 

háziorvosi szerződések megújításáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladata az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a pontosítja az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatainak körét, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) számú kormányrendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről  szóló 4/2000. (II. 25.) számú egészségügyi miniszteri rendelet pedig az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit határozza meg. Ezek a jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

 

A fenti jogszabályok alapján megkötött feladat-ellátási szerződésekben foglalt határozott időtartam településünkön dr. Kiss József háziorvos esetében 2020. július 31-én, több orvos esetében pedig 2020. szeptember 30-án lejár, ezáltal a szerződések megszűnnek. Az ellátás zavartalan biztosítása érdekében ezért új szerződés megkötése szükséges az alábbi, alapellátást végző háziorvosok tekintetében:

 

Házi gyermekorvosok:

Dr. Balogh Éva                                  Duna utca 86.

Mohauptné Dr. Benkó Márta            Duna utca 86.

Dr. Bognár Sára                                 Felső utca 39–41.

Dr. Makay Erika                                 Felső utca 39–41.

Dr. Jánosi Mihály                               Bajcsy-Zsilinszky út 143.

 

Háziorvosok:

Dr. Deák Eszter Györgyi                   Felső utca 43.

Dr. Schütz István                               Felső utca 43.

Dr. Deák Gábor                                  Bajcsy-Zsilinszky út 40.

Dr. Sziráki Csaba                               Bajcsy-Zsilinyszky út 40.

Dr. Horváth Ildikó                             Bajcsy-Zsilinszky út 143.

Dr. Szalai Ilona                                  Bajcsy-Zsilinszky út 143.

Dr. Schütz Andrea                             Balatoni út 66.

Dr. Tóth Katalin                                 Bagoly utca 2/A.

Dr. Incze Ferenc Miklós                    Riminyáki út 25.

Dr. Radvánszky Katalin                    Riminyáki út 25.

Dr. Kiss József                                   Felső utca 43.

 

Az orvosok úgy nyilatkoztak, hogy tevékenységüket folytatni kívánják és az önkormányzattal ismételten feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni, a területi ellátási kötelezettségük megtartásával.

A Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a működési engedélyt abban az esetben adja ki a vállalkozó orvos részére, ha a praxis működtetéséhez szükséges személyi, tárgyi, és szakmai feltételeket a kérelmező orvos biztosítja.

 

Az egészségügyi szolgáltatások minimumfeltételeiről szóló 60/2003. (X. 20.) számú ESzCsM rendeletben meghatározottaknak megfelelően a vállalkozó orvosok olyan tartalmú nyilatkozatot tettek, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeknek megfelelő tárgyi (eszközök) és személyi feltételekkel rendelkeznek, és azokat a továbbiakban is biztosítják.

 

A rendelési időt, valamint a helyettesítő orvosok körét a nyilatkozatot tevő háziorvosok nem kívánják módosítani. A helyettesítés rendjét tekintve az orvosok úgy nyilatkoztak, hogy a helyettesítést saját rendelőben végzik, amennyiben a rendelő közös használatban van. Nem közös használatú rendelő esetében pedig a távollevő orvos rendelőjében helyettesítenek.

 

Mivel a házi gyermekorvosok vállalták az iskola-egészségügyi feladatok ellátását is, ezért az esetükben az egészségbiztosítási pénztárral történő szerződés megkötéséhez egy további, külön döntésbe foglalt hozzájárulás is szükséges.

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott szerződések tartalmi elemei a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetésre kerültek.

 

Tekintettel arra, hogy az orvosok az előírt szakmai követelményeknek továbbra is megfelelnek, panaszbejelentés a működésükkel kapcsolatban nem érkezett, indokolt a feladat-ellátási szerződések megkötése további öt évre.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester