A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Acivil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – az Érdi Gimnázium Alapítvány 2019. évi Kulturális Keretre benyújtott „Diákgála”című pályázatának szakmai beszámolóját és az elnyert 110.000 forint támogatásból ténylegesen felhasznált 107.400 forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadom. A támogatás fennmaradó része – 52.400 forint – kifizethető.   

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. május 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. május 08.

 

 

 

 

________________________

                                                                                               Dr. Csőzik László

                        polgármester

 

 

 

INDOKOLÁS

 

az Érdi Gimnázium Alapítvány 2019. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolójának és elszámolásának elfogadásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.)önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet)tartalmazza a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjére vonatkozó normatív szabályokat.

 

A rendelet 14. § (5) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

 

A támogatás összegének 50%-a a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően fizethető ki a civil szervezet részére. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A 2019-es pályázati év tekintetében a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 25/2019. (V. 23.) határozatábandöntött a Kulturális Keret összegének felosztásáról, mely szerint:

 

  • az Érdi Gimnázium Alapítvány 110.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült „Diákgála”című pályázatára.

 

A fenti támogatott megvalósította a pályázatban megjelölt célokat, valamint határidőn belül benyújtottaa rendeletben meghatározott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. A pénzügyi elszámolások bizonylatait a Közgazdasági Iroda ellenőrizte és megfelelőnek találta.

 

 

Érd, 2020. május 8.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester