A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) számú kormányrendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdése szerinti, Érd Megyei Jogú Város területén bölcsődei ellátást biztosító nem önkormányzati fenntartásúszolgáltatók és intézmények tekintetében a 8/2020. (III.18.) számú polgármesteri határozattal elrendelt

 

rendkívüli szünetet 2020. május 10. napjával megszüntetem.

 

Felkérem a szolgáltatókat, fenntartókat a szükséges intézkedések és tájékoztatások megtételére.

 

 

Határidő:        a döntés végrehajtására –azonnal

Felelős:           szolgáltatók, fenntartók

 

 

 

_______________________

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

INDOKOLÁS

 

Érd Megyei Jogú Város területén egyes bölcsődei ellátást biztosító szolgáltatók és intézmények tekintetében az elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 18. napjától

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdése szerinti, Érd Megyei Jogú Város területén bölcsődei ellátást biztosító valamennyi intézményben rendkívüli szünetet rendeltem el a 8/2020. (III.18.) számú polgármesteri határozattal.

 

2020. április utolsó hetében több családi bölcsőde üzemeltetője jelezte, hogy egyre több szülő igényli gyermeke nappali ellátását, tekintettel arra, hogy munkahelyük elvesztésével járhat, amennyiben a gyermekek felügyeletét a továbbiakban is otthon kell biztosítani. A családi bölcsődéket üzemeltető szolgáltatóknak szintén a napi megélhetését veszélyezteti, amennyiben a rendkívüli szünet nem kerül feloldásra, ugyanis több szolgáltató nem részesül a központi költségvetésből biztosított normatív hozzájárulásban, bevételüket kizárólag a szülői térítési díjakból fedezik.

 

A fentiek figyelembevételével indokoltnak tartom a rendkívüli szünet megszüntetését a nem önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátást biztosító szolgáltatók és intézmények tekintetében.

 

 

Érd, 2020. május 8.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester