A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Acivil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – a Hétszínvirág Alapítvány 2019. évi Kulturális Keretre benyújtott „Pályázat kirándulási költségre”című pályázatának szakmai beszámolóját és az elnyert 300.000forint támogatásból ténylegesen felhasznált 185.420 forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadom. A támogatás fennmaradó része – 35.420 forint – kifizethető.   

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. május 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. május 14.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

INDOKOLÁS

 

a Hétszínvirág Alapítvány 2019. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolójának és elszámolásának elfogadásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet)tartalmazza a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjére vonatkozó normatív szabályokat.

 

A rendelet 14. § (5) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

 

A támogatás összegének 50%-a a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően fizethető ki a civil szervezet részére. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A 2019-es pályázati év tekintetében a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 25/2019. (V. 23.) határozatábandöntött a Kulturális Keret összegének felosztásáról, mely szerint:

 

  • aHétszínvirág Alapítvány 300.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Pályázat kirándulási költségre”című pályázatára

 

A fenti támogatott határidőn belül benyújtottaa rendeletben meghatározott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. A támogatási összeg felhasználása a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően történt.A kapott támogatásból 185.420 Ft került felhasználásra. A kialakult járványhelyzetre való tekintettel a tervezett utolsó kirándulást 2020. április 24-én nem tudták megvalósítani. A már kifizetett előleg figyelembevételével a támogatott részére 2.részletként 35.420 forint fizethető ki.

 

Érd, 2020. május 14.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester