A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet és a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020.(IV.27.) Korm. rendeletalapján az alábbi döntést hozom:

 

A veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt óvodai, bölcsődei rendkívüli szünet ideje alatt a szülők igényei alapján, indokolt esetben a gyermekek felügyelete 2020. május 18. napjától minden Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai és bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, azok telephelyein, valamint a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában biztosított.

 

Utasítom az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a megfelelő tájékoztatást rendeljék el.

 

Határidő:        a döntés végrehajtására azonnal

Felelős:           Vincze Beáta, Lehóczki Anna Elvira, Bertalan Ildikó Zsuzsanna és 

                        Koromné Szilvási Katalin intézményvezetők

 

 

Érd, 2020. május 14.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester