A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • A 4/2020. (III.16.) számú polgármesteri határozattal 2020. március 16. napjától elrendelt az Érdi Sporttelep (24801/2 helyrajzi szám, 2030 Érd, Ercsi út 34.) határozatlan időre történő bezárását, figyelemmel a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjára,2020. május 18. napjától részlegesen feloldom és engedélyezem azÉrdi Városi Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya részére az edzéseinek a létesítményben történő megtartását.

 

  • Az 1. pont szerinti edzések alkalmával azÉrdi Városi Sport Egyesület köteles biztosítaniaz Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalás, valamint azMLSZ Orvosi Bizottságának az Egészségvédelemmel kapcsolatos megfontolások, ajánlások címmel 2020. május 1. napján összeállítottaz edzéseken érvényesítendő feltételek és korlátozások szabályainak maradéktalan betartását.

 

Határidő:        2020. május 18.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. május 14.

 

 

________________________

                                                                                               Dr. Csőzik László

                        polgármester

 

 

 

 

INDOKOLÁS

 

az Érdi Sporttelep (24801/2 hrsz., 2030 Érd, Ercsi út 34.) sportlétesítmény határozatlan időre szóló bezárásának részleges feloldásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A 4/2020. (III.16.) számú polgármesteri határozattal rendeletem el 2020. március 16. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a veszélyhelyzetre tekintettel az Érdi Sporttelep határozatlan időre történő bezárását.

 

Az időközben hatályba lépett a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy „a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett”.

 

A kormányrendelet (2) bekezdése kimondja, hogy „az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik”.

 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalást bocsájtott ki 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel. Ebben az állásfoglalásban részletesen kifejtette a fenti Korm. rendelet végrehajtása során a pandémiás helyzetre való tekintettel betartandó preventív intézkedéseket.AzMLSZ Orvosi Bizottsága összeállította az Egészségvédelemmel kapcsolatos megfontolások, ajánlások címmel 2020. május 1. napján az edzéseken érvényesítendő azon feltételeket és korlátozásokat, melyek betartása esetén az edzéseket ismét el lehet kezdeni.

 

Az Érdi Városi Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya a sportlétesítményben tartotta rendszeresen az edzéseit a bezárást megelőzően. A fentiekben leírt enyhítések alapján indokolttá vált az edzések megtartásának az engedélyezése a szakmai ajánlások maradéktalan betartása mellett.

 

Érd, 2020. május 14.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester