A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

2020. május 20. napjától az önkormányzat által fenntartott játszóterek,

CrossFit sportparkok megnyitását elrendelem.

 

1. A játszóterek és CrossFit sportparkok látogatása során a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott vonatkozó kormányrendelet szerinti előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

 

2. A kiskorú gyermek kísérői számára a játszótérenés CrossFit sportparkban szájmaszk (vagy a száj- és orrnyílás eltakarására alkalmas más eszköz)használata kötelező.

 

3. A kiskorú gyermek kísérőinek a játszótérés a CrossFit sportpark területén egymás között az ajánlott 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani.

 

4. A közterületeken elhelyezett utcabútorokat továbbra is rendszeresen fertőtleníteni kell, melyet a játszóterekés CrossFit sportparkok eszköze itekintetében is el kell végezni.

 

5.Jelen határozat kibocsátásával egyidejűleg a6/2020. (III.16.) határozatomat visszavonom.

 

6. Utasítom az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

 

 

Határidő:        a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:           Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető.

 

 

Érd, 2020. május 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

                                 

az önkormányzat által fenntartott játszóterek megnyitásárólszóló

polgármesteri döntéshez

 

 

A kialakult pandémiás veszélyhelyzetre tekintettel 6/2020. (III.16.) számú határozatommalaz önkormányzatunk által fenntartott játszóterek határozatlan időre történő bezárását, és a városunk közterületein elhelyezett utcabútorok rendszeres fertőtlenítését rendeltem el.

 

A járványhelyzet jelenlegi alakulása lehetővé teszi, hogy ajátszótereket ismét megnyissam a látogatók előtt.

 

A városunk közterületein elhelyezett utcabútorok rendszeres fertőtlenítését továbbra is indokoltnak tartom, emellett a játszótereken található eszközök rendszeres fertőtlenítését is elrendelem.

 

 

Érd, 2020. május 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester