A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A Nemzeti Összetartozás Éve – 2020 programsorozathoz kapcsolódóan, az Érd Megyei Jogú Város és a trianoni országhatárokon túli országok polgárainak csoportjai közötti kapcsolattartás elősegítése, új baráti, szakmai kapcsolatok kiépítése érdekében a  Szent Imre Alapítvány részére a benyújtott támogatási kérelmében foglalt cél megvalósításához 200.000 forint összegű támogatást nyújtok.

 

A Támogatott a támogatást  a Marianum Általános Iskola és Gimnázium határon túli magyar testvériskolai programjának megvalósítása köteles fordítani és a támogatás felhasználásról a támogatási szerződés szerint elszámolni.

 

 

Határidő:        a támogatási szerződés megkötésére 2020. június 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. május 20.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

INDOKOLÁS

az érdi „Nemzeti összetartozás éve” programsorozat megrendezéséről szóló

polgármesteri döntéshez

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi „Nemzeti összetartozás éve” programsorozat megrendezéséről szóló előterjesztést 2020. január 30-ai ülésén tárgyalta. A 8/2020.(I.30.) számú határozata alapján a Közgyűlés felkért, hogy készítsem elő pályázat kiírását helyi társadalmi csoportok számára az elszakított országrészekben élőkkel való kapcsolattartás érdekében.

 

2020. március 6-án a város honlapján, majd az Érdi Újságban is megjelent a felhívás, melyre 2020. április 7-éig lehetett jelentkezni.

 

A felhívásra a Szent Imre Alapítvány nyújtott be egyedi támogatási kérelmet, a Marianum Általános Iskola és Gimnázium határon túli magyar testvériskolai programjának megvalósításához. A cél a szatmárnémeti Hám János Líceum magyar anyanyelvű diákjainak magyarországi meghívása, a magyar történelmi, művészeti, építészeti értékek bemutatása, felfedezése.

 

A kérelemben foglalt cél  a kiírásnak megfelel, a benyújtott dokumentumok hiánytalanok.

 

A közzétett felhívás szerint az egyedi önkormányzati támogatás nyújtásáról - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete 63. § (2) bekezdés b) pontja alapján - a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság javaslatára a polgármester dönt.

 

A Támogatott a támogatás felhasználásról köteles szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni és azt a pályázati cél megvalósulásától számított 30 napon belül Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának megküldeni.

 

 

Érd, 2020. május 20.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester