A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. május 25. napjától az uszoda kivételével engedélyezem azÉrd Aréna sportlétesítmény (2030 Érd, Velencei út 39–41.) megnyitását.

 

  • A létesítmény használata során az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalásban, valamint a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága 2020. május 19. napján kiadott ajánlásábanfoglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

 

Határidő:        2020. május 25.

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester;

azÉrdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

 

 

Érd, 2020. május 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

INDOKOLÁS

 

az Érd Aréna sportlétesítmény határozatlan időre szóló bezárásának további részleges feloldásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

A 2/2020. (III.13.) számú polgármesteri határozattal 2020. március 13. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében az Érd Aréna sportlétesítmény (2030 Érd, Velencei út 39–41.) határozatlan időre történő bezárását rendeltem el.

 

Az időközben hatályba lépett a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy „a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett”.

 

A kormányrendelet 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy „az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik”.

 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalást bocsájtott ki 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel. Ebben az állásfoglalásban részletesen kifejtette a fenti rendelet végrehajtása során a pandémiás helyzetre való tekintettel betartandó preventív intézkedéseket.

 

A fentiek alapjána 36/2020. (V.14) számú határozatommal a korlátozást részlegesen feloldottam, és az Érdi Spartacus Sport Club birkózóedzései részére lehetővé tettem az Aréna használatát.

 

A járványhelyzet jelenlegi alakulása alapján a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága 2020. május 19. napján ugyancsak ajánlást tett közzé, melybena sportlétesítmények megnyitási folyamata II. üteménekszabályait fogalmazza meg.

 

A fentiekre tekintettel,a fokozatosság és a biztonságosság elvének szem előtt tartásával –a vonatkozó állásfoglalásban és ajánlásban foglaltak betartása mellett –megvalósíthatónak tartom a létesítmény használatára vonatkozó korlátozások további enyhítését, melynek keretében az Aréna 2020. május 25. napjától az uszoda kivételével megnyithatja a kapuit mind a versenysport, mind a tömegsport számára.

 

 

Érd, 2020. május 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester