A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. május 25. napjától engedélyezem az Érd Aréna sportlétesítmény uszodája (2030 Érd, Velencei út 39–41.) és az Érdi Tanuszoda (Gárdonyi Géza utca 1/B.) megnyitását kizárólag ajogszabály szerint igazoltnak minősülő versenyzők edzéseinek megtartása céljából.

 

  • A létesítmény használata során az Országos Sportegészségügyi Intézet által 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel kibocsájtott állásfoglalásban, valamint a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága 2020. május 19. napján kiadott ajánlásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

 

Határidő:        2020. május 25.

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester;

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.

 

 

Érd, 2020. május 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

INDOKOLÁS

 

az Érd Arénában található uszoda és az Érdi Tanuszoda határozatlan időre szóló bezárásának részleges feloldásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A 2/2020. (III.13.) számú polgármesteri határozattal 2020. március 13. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében az Érd Aréna sportlétesítmény (2030 Érd, Velencei út 39–41.) és az Érdi Tanuszoda (Gárdonyi Géza utca 1/B.) határozatlan időre történő bezárását rendeltem el.

 

Az időközben hatályba lépett a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy „a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett”.

 

A kormányrendelet 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy „az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik”.

 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalást bocsájtott ki 2020. május 4. napján az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán címmel. Ebben az állásfoglalásban részletesen kifejtette a fenti rendelet végrehajtása során a pandémiás helyzetre való tekintettel betartandó preventív intézkedéseket.

 

 

A járványhelyzet jelenlegi alakulása alapján a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága 2020. május 19. napján ugyancsak ajánlást tett közzé, melyben a sportlétesítmények megnyitási folyamata II. ütemének szabályait fogalmazza meg.

 

A fentiekre tekintettel, a fokozatosság és a biztonságosság elvének szem előtt tartásával - a vonatkozó állásfoglalásban és ajánlásban foglaltak betartása mellett - 2020. május 25. napjával megvalósíthatónak tartom az Érd Arénában található uszoda, és az Érdi Tanuszoda megnyitását az igazolt versenyzők edzései számára.

 

 

Érd, 2020. május22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester