A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

1. 2020. május 26. napjától a Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó utca 9.) és tagintézményei, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Hivatalnok utca 14.) és fiókkönyvtárai, a Magyar Földrajzi Múzeum (Budai út 4.), valamint az Érdi Városi Galéria (Alsó utca 2.) megnyitását elrendelem, a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott vonatkozó kormányrendelet szerinti előírások maradéktalanul betartása mellett.

 

2. Utasítom az érintett intézmények vezetőit, illetve a Városi Galéria tekintetében az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, és a megfelelő tájékoztatást rendeljék el.

 

 

Határidő:        a döntés végrehajtására azonnal

Felelős:           Wolf Katalin, Sebestyénné MajchrowskaEwa és dr. Kubassek János

                        intézményvezetők; Zsirkai László ügyvezető

 

 

Érd, 2020. május 25.

           

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester