A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Kincses Óvoda 133/2019. (V. 30.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2020. augusztus 1. napjától a határozat 1. számú melléklete szerint módosítom, és elfogadom a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. május 29.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester