A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • 2020. augusztus 1. napjától az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítom meg:

 

 

Intézmény

óvodapedagógus

pszichológus

fejlesztő pedagógus

pedagógiai asszisztens/gyógypedagógiai asszisztens

dajka

 

óvodatitkár

karbantartó

Összesen

Kincses Óvoda

71

1

1

13

35

3

3

127

Kincses Óvoda

13

1

 

13

6

3

 

 

Fácán Tagóvoda

10

 

5

 

 

Harkály Tagóvoda

6

 

3

 

 

Kutyavári Tagóvoda

20

 

10

 

 

Ófalusi Tagóvoda

8

1

4

 

 

Tállya Tagóvoda

6

 

3

 

 

Tündérkert Tagóvoda

8

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivárvány Óvoda

87

1

16

43

3

154

Szivárvány Óvoda

25

1

 

16

12

3

 

 

Erdőszéle Tagóvoda

10

 

5

 

 

Kisfenyves Tagóvoda

12

 

6

 

 

Meseház Tagóvoda

14

 

7

 

 

Napsugár Tagóvoda

10

 

5

 

 

Tusculanum Tagóvoda

16

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

158

2

2

29

78

6

6

281

 

Az óvodapedagógusok létszáma 6 fővel, míg az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 4 fővel kerül növelésre.

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda személyi juttatás és járulék összeg előirányzatát az általános tartalék terhére 12.407.580 forinttal megnövelem, melynek fedezetét az intézmény költségvetésbe az álláshely betöltése esetén biztosítom.

 

  • A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához, valamint az óvodák kötelező tárgyi eszközeinek biztosításához a dologi juttatás előirányzatát az Érdi Kincses Óvoda tekintetében 734.600 forinttal, míg az Érdi Szivárvány Óvoda tekintetében 734.600 forinttal megnövelem, mely eszközbeszerzések fedezete az intézmény költségvetésben rendelkezésre áll.

 

  • A Szivárvány Óvodában 3 új csoport indításához szükséges eszközbeszerzéshez 6.782.162 forint összeget biztosít a fenntartó, melynek költségvetési fedezete a 2020. évi költségevetési rendelet céltartalék során (20. melléklet 20. sor) rendelkezésre áll és a költségvetés módosítása során az intézmény költségvetésébe átvezetésre kerül.

 

  • Kötelezettséget vállalok arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást a Közgyűlés a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. május 29.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester