A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

1. A pandémiás veszélyhelyzetre való tekintettel az Érdi Köztemetőben (Ercsi út 23301 helyrajzi szám) az üzemeltetés ideiglenes szabályait 2020. március 23. napjától az alábbiak szerint határozom meg:

 

 • A köztemetőben temetéseket kizárólag hétköznap 10:00 és 14:00 óra közötti időpontra lehet szervezni, szombati napokra temetés nem szervezhető.
 • A temetési szertartások a ravatalozóban legfeljebb egy óra időtartamúak lehetnek (fél óra csendes búcsú, fél óra szertartás) és a ravatalozóban egyidejűleg legfeljebb 10 személy tartózkodhat.
 • A személyes ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés nélkül kizárólag temetésekkel kapcsolatos ügyekben történhet, hétfőtől – péntekig  8:00 és 15:00 óra  között.
 • Nem temetésekkel kapcsolatos ügyintézés (pld. sírhelyhosszabbítás) kizárólag elektronikus úton, vagy előzetes telefonos időpontegyeztetést követően történhet.
 • A befizetések teljesítése hétfőtől péntekig 8:00 és 14:30 óra között lehetséges.
 • A személyes ügyintézés során a temetői irodaépületben kizárólag az ügyintézést folytató személy (legfeljebb két fő) és a temetőgondnokság személyzete tartózkodhat.

 

2. A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal.

Felelős:           Mészáros Mihály intézményvezető.

 

 

Érd, 2020. március 19.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

INDOKOLÁS

 

 

a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos rendkívüli intézkedések elrendeléséről szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A bevezetett veszélyhelyzetre tekintettel, a koronavírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, mint a köztemető üzemeltetője az alábbi ideiglenes intézkedések bevezetését kérte a köztemetőben:

 

 • A köztemetőben temetéseket kizárólag hétköznap 10:00 és 14:00 óra közötti időpontra lehet szervezni, szombati napokra temetés nem szervezhető.
 • A temetési szertartások a ravatalozóban legfeljebb egy óra időtartamúak lehetnek (fél óra csendes búcsú, fél óra szertartás) és a ravatalozóban egyidejűleg legfeljebb 10 személy tartózkodhat.
 • A személyes ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés nélkül kizárólag temetésekkel kapcsolatos ügyekben történhet, hétfőtől – péntekig  8:00 és 15:00 óra  között.
 • Nem temetésekkel kapcsolatos ügyintézés (pld. sírhelyhosszabbítás) kizárólag elektronikus úton, vagy előzetes telefonos időpont egyeztetést követően történhet.
 • A befizetések teljesítése hétfőtől–péntekig 8:00 és 14:30 óra között lehetséges.
 • A személyes ügyintézés során, a temetői irodaépületben kizárólag az ügyintézést folytató személy (legfeljebb két fő) és a temetőgondnokság személyzete tartózkodhat.

 

 

Érd, 2020. március 19.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester