A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó utca 9.) és tagintézményei,

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Hivatalnok utca 14.) és fiókkönyvtárai és

a Magyar Földrajzi Múzeum (Budai út 4.)

 határozatlan időre történő bezárását elrendelem.

 

A jelen határozat visszavonásig érvényes.

 

Utasítom az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a megfelelő tájékoztatást rendeljék el.

 

Határidő:        a döntés végrehajtására azonnal.

Felelős:           Wolf Katalin, Sebestyénné Majchrowska Ewa és dr. Kubassek János

                        intézményvezetők.

 

 

Érd, 2020. március 16.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ________________________

                                                                                      Dr. Csőzik László

                                                                                                                                                                                                   polgármester