1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Fácánköz utca 1. szám alatt található a 18093/36 helyrajzi számú „kivett, egyéb építmény” megnevezésű 2 ha 8473 m2 nagyságú belterületi ingatlanra telekmegosztást kezdeményez annak érdekében, hogy jól elhatárolhatóak legyenek a közterületi jelleggel használt valamint az egyes ingatlantulajdonosok által használt ingatlanrészek. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a telekmegosztási folyamat azonnali elindítására, a változási vázrajz elkészíttetésére.

 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. évi CXIV. törvény 52.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazással élve kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kialakítandó telkek esetén a telekalakítást követően létrejövő egyes ingatlanok tulajdonjogát ingyenesen átruházza az adott ingatlant jelenleg sajátjukként használó ingatlantulajdonosok részére.

 

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének bevonásával kezdje meg az érintett ingatlantulajdonosokkal az egyeztetést a tulajdonjog átruházásról.

 

4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a közterületi jelleggel használt ingatlanrészek tekintetében a közművek felújítását elindítja (különös tekintettel a szennyvíz elvezetését szolgáló közművekre) és felkéri a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a beruházás megvalósítására.

 

Határidő:      1-3. pont tekintetében: azonnal

4.pont tekintetében: 2020. június 30.

Felelős:          Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester