Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/5 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 201 m²nagyságú ingatlant a közterületből kivonja ,,kivett beépítetlen területként” forgalomképes üzleti vagyonba sorolja, valamint értékesíti azt 774.700,- Ft – azaz  hétszázhetvennégyezer-hétszáz forint – vételáron Lantos János részére.

 

Határidő: 90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester