Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, tekintettel arra, hogy a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területéncímű felhívásra a 15/2019. (I.31.) határozata alapján benyújtott pályázata nem nyert támogatást, a pályázati önrész összegét, 6.141.296 Ft-ot a költségvetésben az erre a célra elkülönített céltartalék sorról az általános tartalékba helyezi.

 

Határidő: 2020. február 1.

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester