1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szlovákiai Léva testvérvárossal közös pályázatot nyújt be az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában a 2014-2020 közötti programidőszakban a Kisprojekt Alapból pályázható Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/WETA/1901 számú felhívására a támogatható vallási turizmus keretén belül a Magyar Zarándokúthoz való csatlakozás pályázati programmal.

 

2. A Közgyűlés nyertes pályázat esetén Léva városával megosztva saját költségvetéséből biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt, mely legalább az elszámolható költségek 15%-a, maximum 7.500 euró.

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati program részleteinek kidolgozása és a pályázat benyújtása érdekében Léva testvérvárossal a tárgyalásokat lefolytassa, a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő:      pályázat benyújtására – 30 nap

 

Felelős:           Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester