1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület Települési Tagozatának pártoló tagjai közé, mellyel egyidejűleg az egyesület alapszabályát elfogadja.

 

2. A Közgyűlés az egyesület közgyűlésébe, a tagsági jogok gyakorlására Tetlák Örs alpolgármestert delegálja.

 

3. A Közgyűlés a 2020. évre esedékes 350.000,- Ft összegű pártoló tagsági díjat 2020. évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a továbbiakban esedékes tagdíjak összegét a mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

 

4. A Közgyűlés vállalja továbbá, hogy az egyesületi tagsággal járó további kötelezettségeket és az azzal járó költségeket (zarándok szálláshely kialakítása, felszerelése, az arculati elemek megvásárlása, elhelyezése, egyéb tájékoztató, információs táblák kialakítása, kiadványok készítése, érdi zarándokhely rendezése, Bogner Mária Margit eredeti sírhelyének helyreállítása) legfeljebb a pályázaton elnyerhető 50.000 euró összeghatárig azok felmerülésekor teljesíti, valamint a szükséges fedezetet mindenkori költségvetésében biztosítja.

 

Határidő:      csatlakozási szándéknyilatkozat megküldésére – 30 nap

Felelős:           Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester