Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Dr. Csőzik László polgármestert, akadályoztatása esetén Szűcs Gábor alpolgármestert delegálja.

 

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

 

Felelős: Dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester