Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2020. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

Határidő: határozat közlésére – 2020. február 15.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester

 

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2020. ÉVI MUNKATERVE

 

JANUÁR 30.

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

                                                           Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat az 53/2016. (III.24.) számú határozattal megállapított Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és SZT-1 jelű Szabályozási Tervének több területet érintő módosításának megindítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

Javaslat házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Palánki Mónika)

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározására

 

Előadó:                                              jegyző

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat az Érdi Sport Kft, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2020. évi támogatás fedezetének biztosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

Meghívott:                                         gazdasági társaságok ügyvezetői

 

 

Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

BESZÁMOLÓK:

 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

 

Előadó:                                             jegyző

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

FEBRUÁR 27.

 

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Valamennyi Bizottság

 

 

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Fenntarthatósági Bizottság

 

 

Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                             polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

                                                          

 

 

Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 11/2017. (III.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                             polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat a NIF Zrt-vel kötött Településrendezési Szerződés módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  rendelet mellékletében felsorolt bizottságok

 

 

Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Bányai Zsuzsanna)

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és működési szabályzatának, valamint egyes szociális szolgáltatások szakmai programjának módosítására

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

BESZÁMOLÓK:

 

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2019. évi szakmai tevékenységéről

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztésért felelős:                      jegyző, főigazgató

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívott:                                        főigazgató

 

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2019. évi tevékenységéről

 

Előadó:                                              Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztésért felelős:                      jegyző, ügyvezető

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívott:                                        szolgáltató ügyvezetője

 

 

Beszámoló a Központi Ügyelet 2019. évi tevékenységéről

 

Előadó:                                              Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztésért felelős:                      jegyző, ügyvezető

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívott:                                        szolgáltató ügyvezetője

 

 

Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről 

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2019. évi piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről

 

Előadó:                                              polgármester

Előkészítésben részt vesz:                  Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Meghívott:                                         az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ügyvezetője

 

 

Beszámolók az Érdi Galéria 2019. évi működtetéséről

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző, üzemeltető képviselője

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság                                                                    Pénzügyi Bizottság

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

 

Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel igazolásáról

 

Előadó:                                              Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2020. évi adományozására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    polgármester

Előkészítésben részt vesz:                  Előkészítő Munkacsoport

 

 

 

MÁRCIUS 26.

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

                                                           Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

                                                         Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

                                                           Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

 

 

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

                                                           Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet újraalkotására

 

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

                                                         Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

                                                           Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 30a és 40a vasútvonalakat összekötő vágányának kialakításával összefüggő módosítása kapcsán

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó Működési Jelentés elfogadására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

                                  

Javaslat fásítási program 2020. évi ütemének megvalósítására a Közgyűlés 183/2019. (IX.26.)határozatában meghatározottak szerint

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Fenntarthatósági Bizottság

 

 

Javaslat a 2020. évi Városi Rendezvények meghatározására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

                                                           Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat a víziközműveket érintő 2020. évi gördülő fejlesztési terv jóváhagyására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

                                                           Fenntarthatósági Bizottság

                                                           Pénzügyi Bizottság

 

 

Beszámoló az Érd és Térsége Víziközmű Kft. és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. taggyűlésén 2019. évben meghozott döntésekről

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

                                                           Fenntarthatósági Bizottság

                                                           Pénzügyi Bizottság

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

 

Előadó:                                              Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

ÁPRILIS 23.

 

Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2019. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról

Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2019. évi felhasználásáról

Tájékoztató a polgármesteri keret 2019. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

                                                           Fenntarthatósági Bizottság

                                                         Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat a „Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Fenntarthatósági Bizottság

                                                         Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítésért felelős:      jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                           Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                                         Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítésért felelős:      jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság Meghívott:                                     Óvodavezetők

 

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítésért felelős:      jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

Javaslat köznevelési szerződés megkötésére a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítésért felelős:      jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítésért felelős:      jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                           Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

                                                           Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

 

Javaslat a 2020. évi nyári napközis tábor megrendezésére

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítésért felelős:      jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

Javaslat a 2020. évi civil kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  érintett bizottságok

 

 

Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Kiss József)

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által alapított más költségvetési szervek 2019. éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓK:

 

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2019. év tekintetében

 

Előadó:                                              polgármester, kapitányságvezető

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző, kapitányságvezető

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Meghívott:                                         kapitányságvezető

 

 

Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről

 

Előadó:                                              polgármester, tűzoltóparancsnok

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző, tűzoltóparancsnok

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Meghívott:                                         tűzoltóparancsnok

 

 

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről

 

Előadó:                                               polgármester, egyesület elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:     jegyző, egyesület elnöke

Előkészítésben részt vesz:                   Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Meghívott:                                         egyesület elnöke

 

 

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztésért felelős:                      közszolgáltató

Előkészítésben részt vesz:                  Fenntarthatósági Bizottság

 

 

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2019. évi tevékenységéről

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző, szolgáltató

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

Meghívott:                                         szolgáltató képviselője

 

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslat az Érdi Sport Díj 2020. évi adományozására

 

Előadó:                                              a Sport Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Sport Bizottság

 

 

Javaslat az Év Családja Díj 2020. évi adományozására

 

Előadó:                                              a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2019. évi adományozására

 

Előadó:                                              Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

 

MÁJUS 28.

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

                                                           Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése gazdasági programjára, fejlesztési tervére

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Valamennyi Bizottság

 

 

Javaslat az Érdi SportKft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális NonprofitKft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

Meghívott:                                         Gazdasági társaságok ügyvezetői

 

 

 

Javaslat a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására a 30a és 40a vasútvonalakat összekötő vágány területére vonatkozóan

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

BESZÁMOLÓK:

 

 

Átfogó értékelés a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                           Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

Beszámoló az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. vagyonkezelési tevékenységéről

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Beszámoló az ebrendészeti telep 2019. évi működéséről

 

Előadó:                                              üzemeltető szervezet képviselője

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    üzemeltető szervezet képviselője

Előkészítésben részt vesz:                  Fenntarthatósági Bizottság

Meghívott:                                         üzemeltető szervezet képviselője

 

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2020. évi adományozására

 

Előadó:                                              Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítésért felelős:      jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2020. évi adományozására

 

Előadó:                                              Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj adományozására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

JÚNIUS 25.

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

                                                           Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

Javaslat háziorvosi, házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Tóth Katalin, dr. Radvánszky Katalin, dr. Incze Ferenc, dr. Deák Eszter, dr. Szigetvári György, dr. Schütz István, dr. Schütz Andrea, dr. Deák Gábor, Dr. Sziráki Csaba. dr. Horváth Ildikó, Vinczéné dr. Szalai Ilona, dr. Makay Erika, dr. Bognár Sára, dr. Benkó Márta, dr. Jánosi Mihály, dr. Balogh Éva )

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

Javaslat a Fácán közi lakótelep közműveinek rekonstrukciójára

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

Javaslat a Sóskúti út - Zengő utca - M7 autópálya - Vihorlát utca közötti terület közműveinek rekonstrukciójára

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

BESZÁMOLÓK:

 

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2020. I. féléves tevékenységéről

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Települési Értéktár Bizottság

 

 

Beszámoló a távhőszolgáltató 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző, szolgáltató vezetője

Előkészítésben részt vesz:                 Gazdasági Bizottság

Meghívott:                                         szolgáltató vezetője

 

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEPTEMBER 24.

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

                                                           Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Jogi és Közrendvédelmi Bizottság

 

 

Javasat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

                                                           Jogi és Közrendvédelmi Bizottság

 

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra

 

Előadó:                                               Gazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

Javaslat az 53/2016. (III.24.) számú határozattal megállapított Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és SZT-1 jelű Szabályozási Tervének több területet érintő módosítása véleményezési eljárás lezárására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

Javaslat a város útkoncepciójának felülvizsgálatára

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

 

 

BESZÁMOLÓK:

 

Beszámoló az ÉKFI által végzett 2020. évi útfenntartási munkákról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

Tájékoztatók:

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

 

Előadó:                                              polgármester, diák polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző, diák polgármester

Meghívott:                                         diák polgármester

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  érintett bizottságok

 

 

 

OKTÓBER 22.

 

Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2020. évi bérleti díjának jóváhagyására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat a gépjárművek parkolási rendjéről szóló szabályok megalkotására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

                                                         Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2020. évi adományozására

 

Előadó:                                              Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

NOVEMBER 26.        

 

Javaslat az 53/2016. (III.24.) számú határozattal megállapított Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és SZT-1 jelű Szabályozási Tervének több területet érintő módosításának elfogadására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság

 

 

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Meghívott:                                         óvodavezetők

 

 

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

                                                           Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

 

 

Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                           Pénzügyi Bizottság

 

Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Nery Klaudia)

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

Javaslat a temetői díjak felülvizsgálatára

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Gazdasági Bizottság 

Meghívott:                                         az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

 

Előadó:                                              alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

BESZÁMOLÓK:

 

Beszámoló Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓK:

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

 

 

 

Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2019/2020. tanévben végzett munkájáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztésért felelős:                      jegyző

Előkészítésben rész vesz:                   Érdi Tankerületi Központ igazgatója

                                                           Érdi Szakképzési Centrum vezetője

                                                           Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Meghívott:                                         Érdi Tankerületi Központ igazgatója

                                                           Érdi Szakképzési Centrum vezetője

 

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

DECEMBER 17.

 

Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2021. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról        

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

                                                         Jogi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2021. évi keretösszegének megállapítására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által alapított más költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

 

Előadó:                                              jegyző

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző 

Előkészítésben részt vesz:                  Pénzügyi Bizottság

 

 

 

Javaslat a Környezetvédelmi Terv felülvizsgálatára

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Fenntarthatósági Bizottság

 

 

Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

Előadó:                                              a Sport Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Meghívott:                                         ÉVSE elnöke

 

 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2021. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztésért felelős:                      jegyző

 

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évi munkatervének elfogadására és a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztésért felelős:                      jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  SZMSZ-ben foglaltak szerint

 

 

BESZÁMOLÓK:

 

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2020. II. féléves tevékenységéről, valamint javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2021. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Települési Értéktár Bizottság

Meghívott                                          Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

 

TÁJÉKOZTATÓK:

 

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

 

Előadó:                                              polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

 

 

 

Tájékoztató képviselői tevékenységről

 

Előadó:                                              települési képviselő

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    valamennyi települési képviselő, jegyző

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Javaslat a Csuka Zoltán Díj 2020. évi adományozására

 

Előadó:                                              Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

 

 

Javaslat az Érdi Művészeti Díj 2020. évi adományozására

 

Előadó:                                              Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző

Előkészítésben részt vesz:                  Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság