1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. március 1. napjától az önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott foglalkoztatottak számát 7 főben határozza meg az alábbiak szerint:

 

- választott önkormányzati tisztségviselők:                                                                         3

- közalkalmazotti törvény hatálya tartozók (önkormányzati mezőőrök):                             4 

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. március 1. napjától a Polgármesteri Hivatal létszámát 181 főben határozza meg.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 7 fő önkormányzati finanszírozású, illetve 181 fő polgármesteri hivatalban foglalkoztatott létszám személyi juttatásának biztosításáról a város 2020. évi költségvetésének előkészítése során gondoskodjon.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: Dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                      polgármester