1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által indított „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” elnevezésű program városi szintű megvalósítását.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a programot az érintett szakmai és civil szervezetek bevonásával - pénzügyi forrásigényével együtt - készíttesse elő, és a Közgyűlés 2020. márciusi ülésére terjessze elő.

 

Határidő: - a határozat 2. pontja szerint

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                      polgármester