1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. március 4. napjától 2025. március 3. napjáig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (székhely: 2030 Érd, Fűzfa utca 17., cégjegyzékszám: 13-09-195135, adószám: 25156177-1-13) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti iskolaorvosi ellátási területe vonatkozásában. Az iskolaorvosi tevékenységet Kovácsné dr. Palánki Mónika házi gyermekorvos személyesen látja el.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

 

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester