Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester 2020. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                      polgármester