1. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy Érd Megyei Jogú Város támogatja a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezését.

 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló valamennyi kommunikációs felületén tájékoztatja a város és környéke lakosságát a kezdeményezés céljáról és arról, hogy azt hogyan tudja aláírásával támogatni.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti közzétételi feladat végrehajtásáról.

 

 

Határidő: határozat továbbítására - azonnal

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester