1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) dr. Kocsis Tamás helyett, aki a Közgyűlésnek a 247/2019. (XI. 28.) határozatában foglalt felügyelőbizottsági tagságot nem vállalta, a társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztja 2020. 02. 01. napjától 2020. december 31. napjáig Józsa Csaba Lászlót, Bresztyenszky László és Ujhelyi Gyula felügyelőbizottsági tagságát pedig ezúton is megerősíti.

A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

 

2. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának 15.2. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„15.2. A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bresztyenszky László

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 1.

A megbízatás lejárta: 2020. december 31.

 

Név: Józsa Csaba László

 

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. február 1.

A megbízatás lejárta: 2020. december 31.

 

Név: Ujhelyi Gyula

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 1.

A megbízatás lejárta: 2020. december 31.”

 

 

3. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy az alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

 

Határidő:       a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                   polgármester