• Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd, Szövő utca 122., cégjegyzékszám: 13-09-156755) 2013. június 30. napján megkötött közművelődési megállapodást 2020. január 31. napjával - 90 napos felmondási idő mellett - 2020. április 30. napi hatállyal felmondja.

 

  • A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében március és április hónapra 779.000,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a társaság részére a személyi jellegű juttatások fedezetére, valamint ugyanerre az időre 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget nyújt számla ellenében dologi kiadásokra szolgáltatási díjként.

 

  • A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a feladat ellátásához március és április hónapokban összesen bruttó 3.629.370,- Ft-ot biztosít.

 

  •  A Közgyűlés 2020. május 1. napjától az Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetésének céljából határozatlan időre közművelődési megállapodást köt az Érdi Városfejlesztési Kft.-vel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében meghatározott tartalommal.

 

  • A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési Kft.-vel a 4. pont szerinti közművelődési megállapodást megkösse, valamint az önkormányzat 2020. évi költségvetésének, valamint az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének tervezése során a határozatban foglalt feladatok ellátásához szükséges pénzügyi forrást betervezze.

 

Határidő: határozat továbbítása - azonnal

 

Felelős: Dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester