1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 05.) határozatának 5.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

5.) Szociális és Egészségügyi Bizottság:

 

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Gregus László

 

Balla Imre

 

Fülöp Sándorné

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Berzéki Gábor

 

Uhri Bálint

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Varró Dániel

 

2. Az 1. pontban foglalt határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester