Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra a c) alcélnak megfelelően „Érd Megyei Jogú Város Diósdi út járdaszakaszainak felújítása és akadálymentesítése” (a Diósdi út 13377 és 13609 helyrajzi szám) járdaszakasza a Balatoni út és a Riminyáki út között; a Hóvirág utca 12179/2 helyrajzi szám (Érdligeti Általános Iskola) előtti járdaszakasza; a Diósdi utat (13609 helyrajzi szám) a Riminyáki úttal (13730 helyrajzi szám) összekötő járdaszakasz) tárgyában pályázatot nyújt be.

 

A munkálatok becsült értéke egy korábbi járdafelújítási pályázatban nagyságrendileg megegyező járdahossz alapján 70 millió forint. A pályázatban a maximálisan igényelhető támogatási összeg 37.500.000 forint. Az önkormányzat által vállalandó önrész összesen 32.500.000 forint, mely a pályázathoz kötelezően vállalandó önrészből (12.500.000 forint) és a pályázati összegen felüli részből (20.000.000 forint) tevődik össze. Az önrész összege az önkormányzat 2020. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Fejlesztési alcél / Költségek

Igényelt támogatás összege (75%)

Önerő összege (25%)

Saját erő

Beruházás összköltsége

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

37.500.000

12.500.000

20.000.000

70.000.000

Összesen

37.500.000

12.500.000

20.000.000

70.000.000

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester